fbpx
Samlinger

Samlinger

Samlingerne er opbygget over de sidste 130 år med henblik på at give identitet og kulturarv videre til fremtidige generationer. De rummer over en halv million genstande. Samlingerne er skabt af mennesker og har derfor taget form efter skiftende tiders opfattelse af, hvad der var væsentligt og værdifuldt. Alligevel er samlingerne fortættet omkring nogle helt overordnede temaer:

  • Sønderjyllands arkæologi fra stenalder til renæssance
  • De sønderjyske købstæder fra renæssancen til i dag
  • Sønderjyllands politiske historie fra 1830 til i dag
  • Sønderjyllands industri
  • Den vestsønderjyske kultur
  • Sønderjyllands søfartshistorie
  • Sønderjysk og nordisk kunst
  • Palæontologi omkring Gram Lergrav
  • Sønderjyske fotografier fra 1850 til i dag

Genstandene er placeret i en række magasiner. Mange af de bedste ting er udstillet permanent på vores besøgssteder.

Hovedparten er tilgængelige via Museernes Samlinger via MUSSAM, og en stor del af museets fotosamling kan ses via Sønderjyske billeder.

For bestilling af Sønderjyske billeder kontakt isl@msj.dk eller 65 370 712

Spørgsmål vedr. Museum Sønderjyllands Samlinger besvares pr. mail: samlinger@msj.dk